ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Новини

ОСОБЕН УРОК от Симеон Симов и Фридрих Гайзе пред "Клуб на предприемчивите студенти" от Финансово-счетоводен факултет към ИУ-Варна

На 30 март 2011г. в Иконимически университет – гр. Варна се проведе дискусионна среща наречена „Особен урок”, организирана от Клуб на предприемчивите студенти на Финансово-счетоводен факултет на ИУ, Студентски съвет и декана на Финансово-счетоводен факултет доц.д-р Надя Костова. Специални гост-лектори на срещата бяха СИМЕОН СИМОВ – Бизнес лидер на водеща Икономическа група „АКТИВ” за консултации и одит в гр. Варна и ФРИДРИХ ГАЙЗЕ - Данъчен съветник и собственик на водеща компания за данъчни консултации в Германия – A*B*G Partner, съдружник и управител в българо-немска консултантска фирма. Симеон Симов изнесе един „особен урок” на студентите за оценките, стажовете и заплатите. На тази среща, той обърна особено внимание на необходимите качества, за да станеш лидер и как с уменията и знанията си може да промениш стратегията на една фирма и да помогнеш за нейния успех.

Особен урок от Симеон Симов и Фридрих Гайзе пред Клуб на предприемчивите студенти

Симеон Симов има дълъг стаж в различни браншове на бизнеса и според него качествата, които трябва да притежаваш, за да успееш, в която и да е сфера на бизнеса са идентични. Общото развитие, според него, се гради на 11 опорни точки – интелигентост, способности, творчество, дисциплина, самодисциплина, изпълнение, комуникация, култура, полезност, вземане на решение, целеполагане, време за размисъл.

Когато попаднеш в една бизнес структура, пътят на фирменото развитие също преминава през 11 стъпки – специфични знания, умения, познания, дисциплина, самодисциплина, изпълнение, комуникация, фирмена култура, участие в резултатите, вземане на решение, лидерство, време за избор.

Едно от уменията, необходими на успешния лидер – общуване – се демонстрира още на самата среща. Предварително на студентите бяха раздадени 7 различни карти за игра. После им бе поставена задача да съберат карета или дори цяло тесте. По този начин те имаха възможност да тренират комуникационните си способности. Фридрих Гайзе с чувство за хумор и развален български, представи своите виждания за успеха в България и в чужбина. Той посочи, че пътят към финансовото богатство се гради на знанията и високите оценки в училище и езиковото богатство като средство за преодоляване на географските и езиковите граници и първата крачка за реализация в чужбина.

Като на един „осoбен урок” студентите не бяха само слушатели на лекцията. Те имаха възможност да отправят въпроси към гост-лекторите по темите, представени от тях.

Най-разпалена бе дискусията за ролята на ролята на практиката и теорията в кариерното развитие на един студент. Заключението, което направиха двамата лектори е че теорията и практиката са едно цяло. Студентите влизаха в позицията, че учебниците са пълни със суха теория, която няма да е необходима в бъдеще. Симеон Симов ги обори като определи, че теорията е обяснение на практиката и че без да знаеш теорията ще е трудно да успееш на практика. Фридрих Гайзе определи, че ако искат да имат успех в бъдеще, то студентите още в процеса си на обучение трябва да имат възможност да наблюдават и да участват в бизнеса в реални условия. Начинът да се осъществи това е чрез стажантските програми, които се организират ежегодно от различни фирми, банки и др. организации.

Така изведените постановки намират практическо приложение чрез Програмата за обществена фирмена отговорност (ПОФО) на „Актив”. Част от тази реализация е стажантската програма, която дава възможност на 10 студенти да вземат участие в организацията и да наблюдават бизнеса в реални условия. По този начин студентите могат да практикуват това, което учат в училище и да видят, че теорията е първата стъпка към успеха в практиката.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV