ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Международно присъствие
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
Geneva Group International
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
A.B.G.
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

АКТИВ е независим член на Geneva Group International (GGI)

Новини

На 3 декември 2015 г в Градска художествена галерия „Борис Георгиев” – Варна, Актив® представи експозицията „100й ... Автопортрети на варненските художници”

През настоящата 2015 г. се навършват 10 години от началото на инициативата на „Актив” - „Автопортрети на варненските художници”. За това време се обособиха четири колекции: автопортрети – живопис, скулптура, графика и смесена техника и млади автори с внушителното число над 100 творби. Във връзка с това имаме удоволствието да представим изложбата „100й ... Автопортрети на варненските художници”, която да покаже пред публика всичките „сто и” образи, придружени от две художествени произведения от съответния автор. С това се търси кореспонденция между „Автопортет”-а и художествената изразност на всеки творец. Проектът извежда в публичността една значителна част от варненската художествена школа и има отношение към историята на варненската художествена традиция.

Историците на изкуството считат, че жанрът на автопортрета получава своето развитие през Възраждането, когато „човекът се превръща в мярка на всички неща”. От там се извежда и една много важна категория – Достойнството на човека. Хуманистът Джаноцо Манети пише трактата „За достойнството и величието на човека” (15 в.), чиято идея се пресъздава в изкуството. Човекът на Алберти е с „познание, добродетел и самоуважение като безсмъртен Бог”. На човека му се признава „Божии образ и подобие” и той добива самочувствието да изобразява себе си в произведения. С този акт той се заявява като създател, като творец, достоен за историята.

Автопортретът е труден жанр в изобразителното изкуство, съчетаващ портрет, идея, рефлексия върху съвременността и самоопределение. Автопортретът е размишление върху човешките същности, които утвърждават главното качество на художника, а именно като творец.

Предложената галерия от образи в изложбата е изключително интересна. Могат да се открият епични и патетични, драматични и романтични образи; образи на рицари и кардинали; образи с препратки към национални герой; образи на бохемата; образи – алегории. Реалистични, кубистични, експресионични, поп-арт, експресивни, дори с ирония; в тази колекция зрителят може да открие силата на Сътворението в дух и материя.

Изложбата може да бъде видяна до 15.01.2016 г.


Изложба на Актив в градската художетсвена галерия

Изложба с автопортрети на варненските художници

Актив автопортрети на варненските художнициИзложба с автопортрети на варненските художници в градската художетсвена галерия

Изложба с автопортрети на варненските художници

Изложба с автопортрети на варненските художници

Актив автопортрети на варненските художници

Изложба с автопортрети на варненските художници в градската художетсвена галерия

Изложба на Актив в градската художетсвена галерия

Изложба с автопортрети на варненските художници

Актив автопортрети на варненските художници

Изложба с автопортрети на варненските художници в градската художетсвена галерия
АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV