ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Трудов посредникЗа работодатели

Специализирана трудова борса "АКТИВ" осигурява трите ключови кадрови направления в бизнеса:

 • управление
 • счетоводство
 • администриране

Предимството ни се изразява в предварителното тестване и последващо интервю на кандидатите. Защитената категория "АКТИВ" за съответното ниво, гарантира компетентността им спрямо промените в нормативната и законовата уредба и изискванията на длъжността.

Изчислете разходите по набиране на един кандидат имайки предвид:

 • разходите по обявяване на вакантната длъжност в поне един ежедневник;
 • времето, което ще изгуби вашият сътрудник или вие, да отговаряте на телефонни обаждания или да се срещате с неподходящи кандидати, прочели съобщението Ви или препоръчани от посредник, непроверил качествата им;
 • времето /една, две и т.н. седмици/, за което ще установите,че обявените от кандидата качества, не се доказват на практика, защото не са били проверени от професионалист.

Получените цифри далеч надвишават нашата оферта за избор на:

 • Мениджър
 • Финансист
 • Икономист
 • Касиер-счетоводител
 • Касиер
 • Фактурист
 • Офис мениджър

Нашите клиенти са най-добрата ни препоръка: "Ирис Интернешънъл" АД, "Бюро Веритас" ЕООД, "Бон Марин" АД, "Феста Холдинг" АД, "Девня цимент" АД, Радио Брамо FM, "Нафтекс България Холдинг", "Интерлогистика" ЕООД, "Източна газова компания" АД, "Газстрой" АД, "Планекс Ел Зет" АД

За кандидати за работа

Необходими документи при регистрация:

 1. Автобиография – CV /по европейски образец/
 2. Копия от диплома за завършено висше образование и квалификации.
 3. Снимка
 4. Препоръки /По желание/
 5. Вашата професионална информираност и претенции пред настоящ и бъдещ работодател можете да защитите чрез специално разработените тестове, структурани на нива по желание.Проверката и издаването на сертификат “Актив”, отговарящ на защитеното ниво се заплаща.
 6. Съгласно изменението на НАРЕДБАТА за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в сила от 27.06.2006 г. посредническата услуга за търсещото работа лице е безплатна .
 7. Предоставянето и използването на информация относно търсещото работа лице се извършва съгласно Закона за защита на личните данни.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV