ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Класации Актив

За 19 поредна година Актив изведе своята традиционна класация „Актив” като се стреми, мотивира и грижи да улесни плановете, работата и търсенето на фирмите в България, а също да увеличи прозрачността и намали тревогите им.

Класацията, включваща 5000 водещи фирми е реалистично и надеждно отразяване на развитието на българския бизнес живот веднъж като динамика за отделните класни фирми, участващи в класацията, и втори път като тенденции, обосновани от общото представяне.

Показателите са изведени след обработване на информация, съдържаща се в публикуваните финансови отчети на фирмите, участващи в класацията. Изискване за включване в класациите е единствено публичнодостъпен финансов отчет.

Базовата класация "Актив" позиционира фирмите по пет критерия: общо приходи от дейността; финансов резултат след облагане; размер на собствения капитал; коефициент на ефективност на разходите и индекс АКТИВ, изчислен като средно претеглен от местата на фирмата по останалите критерии. За основен и водещ е избран показателят „общо приходи от дейността”. В желанието си да бъде полезен Актив си е поставил за цел да развива и усъвършенства класациите като всяка година увеличава както броят на фирмите в класациите, така и броят на показателите, по които те да бъдат класирани.

За по-пълно представяне на бизнес живота и развитието на фирмите в България, както и за придобиване на реална информационна сила всяка година се разработват допълнителни класации, достъпът до които е възмезден.

Информация за всички класации, разработени от Актив до 2016 г. може да откриете тук.


Класация Актив на фирмите за: 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.

Топ 100 на фирмите в България според реализираните от тях приходи през 2016 г.

Топ 5000 на фирмите в България според реализираните от тях приходи през 2016 г.

Топ 5000 на фирмите в България според реализираните от тях приходи през 2015 г.

Топ 100 на фирмите в България според реализираните от тях приходи през 2015 г.

Топ 5000 на фирмите в България според реализираните от тях приходи през 2014 г.


Класация Актив по приходи - Държавни фирми:

Класация на държавните фирми по приходи за 2015 г. (без съдружие)

Класация на държавните фирми по приходи за 2015 г. (вкл. съдружие)

Класация на държавните фирми по приходи за 2014 г. (без съдружие)

Класация на държавните фирми по приходи за 2014 г. (вкл. съдружие)

Класация на държавните фирми по приходи за 2013 г. (без съдружие)

Класация на държавните фирми по приходи за 2013 г. (вкл. съдружие)


Класация Актив по приходи - Общински фирми:

Класация на общинските фирми по приходи за 2015 г. (без съдружие)

Класация на общинските фирми по приходи за 2015 г. (вкл. съдружие)

Класация на общинските фирми по приходи за 2014 г. (без съдружие)

Класация на общинските фирми по приходи за 2014 г. (вкл. съдружие)

Класация на общинските фирми по приходи за 2013 г. (без съдружие)

Класация на общинските фирми по приходи за 2013 г. (вкл. съдружие)


Публикации


Рейтингова класация 100-те фирми на Варна за: 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.

Публикации


Рейтингова класация 100-те фирми на София за: 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.

Публикации


Рейтингова класация 100-те фирми на Пловдив за: 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г.


Рейтингова класация 100-те фирми на Бургас за: 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.


Рейтингова класация 100-те фирми на Хасково за: 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.


Рейтингова класация 100-те фирми на Русе за: 2008 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.


Рейтингова класация 100-те фирми на Добрич за: 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.


Рейтингова класация 100-те фирми на Шумен за: 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.


Класация Актив на банките: 2009 г.


Може да споделите Вашето мнение за класации „Актив” в нашата онлайн анкета. Вашата оценка ще ни помогне за бъдещото развитие и усъвършенстване на класациите.

АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV