ACTIV
Версия на Български език English version Deutsch Version French Version 

Мисия: Предоставяне на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

АКТИВ
История
Екип
Представяне
Актив ПОФО - Програма за обществена фирмена отговорност
Оферти
Новини
Кариери
Контакти
Актив Експерт Експрес
Доклади за прозрачност
Публикации в пресата
Книги
Реферативен журнал
Икономически бюлетин
Архив на Икономически бюлетин
Национален годишник - Финансови отчети
Класации Актив
Анкета
ANN - Активити Национална Мрежа
Актив АБГ
Бизнесхелп
Бизнес практика Актив
Галерия Актив Арт
Ценностни Книги
Трудов посредник
Exporter.bg
Diavelly

АКТИВ е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN)

Кариери

Офис на Актив

Мислете и действайте в Актив!

Има хора, които изпитват неприязън към труда и обичат да бъдат ръководени, направлявани и заплашвани, за да положат усилия и да се чувстват сигурни.

Ние от Актив сме хора, които изпитваме неприязън към предното и обичаме умствените усилия, творчеството и отговорността. Така намираме удовлетворение на собственото си Aз.

Актив е водещ доставчик на услуги в сферата на одита, счетоводството, данъците, правото, финансите и бизнеса.

Фирмената философия и ценностна система, върху които Актив се е изградил в кадрово отношение включва такива елементи като:

 • ентусиазъм
 • последователност
 • ангажимент към работната дейност, а не към работното място
 • самоуправление
 • вътрешно партньорство и взаимна подкрепа
 • парсипативност
 • квалификация
 • талант
 • свобода в професията
 • развитие и усъвършенстване
 • участие във въвеждащо и текущо обучение по програма „взаимно училище”
 • йерархия на по-мъдрия, по-квалифицирания, по-знаещия и по-умеещия
 • езикови умения с приоритет на английски и немски
 • принадлежност към Актив

Най ценния актив за нас са хората, така както Актив е за тях!

Ако може да приемете философията ни, ценностната ни система и фирмена култура.
Ако може да направите своя избор и да принадлежите към мислещ и действащ екип.
Ако решавате проблеми, а не ги изтъквате и търсите решения, а не причини за оправдания.
Ако сте влюбени в интегрираните от Актив направления (одит, счетоводство, данъци, право, бизнес, финанси).
Ако имате готовност да прекрачите прага към офиса и да подчините себе си на работната дейност.
Ако имате реална преценка за полезност и възнаграждение.
Ако имате възпитанието да давате, за да получите.
Ако имате интелекта, знаете и се стремите към дадености и възможности, а не само към дадености.
Ако може да носите отговорност и да чувствате удовлетворение от развитие, свършена работа, постижения и значимост.

Активирайте се и ни пишете!

За нас ще бъде удоволствие да преценим възможностите, да поискаме среща и да обсъдим идеи или да разкрием нови, независимо от формата им и територията.

Симеон Симов – Управител

Моля, представете себе си по най-добрия начин, чрез лично писмо.

Моля, въведете Вашият е-mail:
Моля, въведете Вашите име и фамилия:
Моля, изберете Вашето направление:
Моля, напишете Вашето писмо:

Моля, прикачете Вашата автобиография:
АКТИВ
Семинар-обучение: Специфично отчитане и данъчно облагане за 2017г. гр. Дупница, 16-20.07.2017 г.
Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 31 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. София - 19 януари 2017 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2016 г., гр. Варна - 17 и 24 януари 2017 г.
Писмена разработка от семинар "Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията"
Семинар-обучение: Нови нормативни изисквания за разкриване на информация от предприятията, гр. Варна - 17 ноември 2016 г.
Класация Актив 2016(2015)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмени разработки от семинари
Активен семинар на тема: ОФШОРНИТЕ ЗОНИ-«ДАНЪЧЕН РАЙ» ИЛИ «ДАНЪЧЕН АД», гр. Варна - 01 юли 2016 г.
Семинар-обучение: Новото счетоводно законодателство в сила от 01.01.2016 г., с. Баня, общ. Разлог, 15-19.05.2016 г.
Активен семинар със съдържание: КООПЕРАЦИЯТА – ВЪЗХОД И ПРОБЛЕМИ, гр. Варна - 25 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 3 февруари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. Варна - 15 и 26 януари 2016 г.
Семинар-обучение: Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г., гр. София - 21 януари 2016 г.
Класация Актив 2015(2014)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Писмена разработка от семинар "Годишно счетоводно приключване 2014г. Изменения в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г."
Приемна на "Данъчния отговорник" от 20.01.2015 г. до 20.04.2015 г.
Класация Актив 2014(2013)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
Класация Актив 2013(2012)® на CD - класации на 5000 фирми в България по различни показатели
"Данъчно оптимиране", автор: Симеон Симов, поредица "Бизнес оптимиране Актив"
Финансово-счетоводен анализ – автоматизиран електронен вариант
Практико-приложен пакет "Годишен отпуск" - адаптируем продукт
"Финансово-счетоводен анализ", автор: доц. д-р Надя Костова
О.К. за одитните комитети - писменна активируема разработка, съдържаща изискванията и документите относно създаването и действието на одитните комитети
Гoдишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в електронен вариант
Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица, включително деклариране на получени и предоставени заеми
Методика за определяне на частичен данъчен кредит, с изчислителен модул
Консултации по осигуряване
ACTIV