Финансов анализ

Излезе от печат "ФИНАНСОВ АНАЛИЗ", автор: проф. д-р Надя Костова

Въпросите на същността, характеристиката и особеностите на финансовия анализ са разработени най-вече в светлината на новите понятия и основни положения на ревизираната Концептуална рамка към Международните счетоводни стандарти (МСС) в сила от 01.01.2020 г.

Във връзка с горепосоченото предлагаме на Вашето внимание следната оферта: 

"ФИНАНСОВ АНАЛИЗ"

Единична цена: 20 лв. (с ДДС).

Доставката на книгата е за сметка на клиента.

Заплащането на цената от 20 лв. (с ДДС) може да извършите по разплащателна сметка на “Актив” ООД в ТБ “Алианц банк България” АД – Варна, код BUINBGSF, IBAN: BG33BUIN70061025764116.

За повече информация се обърнете към: "Актив" ООД, ЕИК 813194075, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дунав” № 5, тел.: 052/ 66 07 00, факс: 052/ 66 07 30 или е-mail: activ@activ.bg.

Попълнете нашата онлайн заявка по-долу или изтеглете и попълнете заявка в Microsoft Word формат!